اخبار مهم
Home / علم و فن آوری / وضعیت رتبه آموزش و پرورش خوزستان

وضعیت رتبه آموزش و پرورش خوزستان

طبق نتایج بدست آمده آموزش پرورش استان خوزستان در مدت زمان ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ فعالیت بسیار ضعیفی نسبت به جمعیت استان از خودنشان داده است که این ویژگی نشان سیر نزولی استان از نظر شاخص‌های آموزشی که در بالا اشاره شد در مقایسه با سایر استانها در سطح آموزش و پرورش را شاهد هستیم،
آفتاب‌‌نیوز :
هادی عبداللهی آرپناهی*- امروزه کیفیت آموزش و پرورش و زیرساخت های آن یکی از مهم ترین ابزارهایست که می توان برای پیشرفت و توسعه جامعه از آن استفاده کرد. نظام آموزش و پرورش ابزاری است که می تواند توانمندی نیروی انسانی را در جامعه هم از نظر فکری و هم از نظر عملی بالا ببرد. به طوری که کشورهای زیادی که با نداشتن هیچ گونه منابع طبیعی و درآمدی و فقط به صرف داشتن نیروی متخصص و آموزش دیده و کارآمد توانسته اند در بین شاخص های آموزشی سازمان ملل( شاخص های عدالت آموزشی و زیرساختی آموزشی) در جایگاه بسیار شایسته ای از نظر شاخص های توسعه (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) قرار بگیرند.
کارکرد آموزش و پرورش جامعه پذیری کردن افراد برای برعهده گرفتن نقش های که قرار است در آینده افراد برعهده بگیرند و به میزانی که سازمان ها و نهادهای مربوطه در این زمینه در انجام دادن وظایف خود با برنامه ریزی های درست، دقیق و متناسب با شرایط پراکندگی جامعه برنامه ریزی نکننده نمی توان انتظار داشت که در انتقال ارزش ها و هنجارهای جامعه به نسل های جوان موفق بوده اند. برای اینکه جامعه توانمدی بسازیم، نیازمند آن هستیم که سازمان ها و نهاد آموزشی برای گسترش و توسعه نهاد آمورشی و پرورشی هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی برای توسعه نظام پرورشی بکوشند. 
 با این وجود استان خوزستان با توجه به پتانسیل های زیادی که در سطح ملی از نظر منابع طبیعی و منابع غیرطبیعی و(اجتماعی) که دارد. می تواند زمینه ساز یک الگوی توسعه اجتماعی برای دیگر استان های کشور شود ولی زمانی می تواند به این امر دست یافت که بتواند زیر ساخت ها و امکانات آموزشی با کارکردهای مفیدی به صورت عدالت آموزشی در اختیار همگان قرار دهد که هم نتیجه بخش باشد و هم کارآمد در سطح استان باشد.
طبق اطلاعات بدست آمده از مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ به مدت ۸ سال که برابر است با یک نسل دانش آموزی که وارد مدارس می شود چنین اطلاعاتی آموزشی از استان خوزستان در مقایسه با دیگر استان های کشور بدست آمده است. برای سهولت کار به مقایسه سه سال که یک روند زمانی را نشان می دهد دست به تحلیل زذه ایم . سال۸۵ ،۸۹ و ۹۲  به عنوان سال های که قرار است با هم دیگر مقایسه شوند. که هدف از انجام این کار این است که ببینیم که در ۸ سال جایگاه استان خوزستان بین در شاخص های آموزشی در مقایسه با سایر استان های دیگر کشور در چه جایگاهی قرار دارد. با استفاده از ۱۴ شاخص آموزشی به  پنج محور آموزشی رسیدیم. که در زیر هر کدام از محورها همراه با زیر شاخص های و آن آورده شده است. و رتبه استان خوزستان بر اساس شاخص های آموزشی در بین ۳۱ استان کشور آورده شده است. 
۱- محور اول عملکردها آموزشی: که (ازترکیب نسبت قبول شدگان ابتدایی- به کل دانش آموزان ابتدایی استان خوزستان)، (از ترکیب نسبت قبول شدگان راهنمایی- به کل دانش آموزان راهنمایی استان خوزستان)، (ازترکیب نسبت قبول شدگان متوسط – به کل دانش آموزان متوسط استان خوزستان)، (که از ترکیب ازنسبت فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی- به کل دانش آموزان پیش دانشگاهی استان خوزستان) شاخص ها ساخته شده اند. در محور عملکردهای آموزشی رتبۀ استان خوزستان در سال ۱۳۸۵ در بین ۳۱ استان کشور رتبۀ ۲۸ در سال ۱۳۸۹ رتبۀ ۲۸ و در سال ۱۳۹۲ رتبۀ ۲۷ در بین استان های کشور قرار دارد. 
۲- محور دوم توان آموزشی: که (از ترکیب تعداد کتابهای تالیفی منتشر شده – به کل جمعیت استان خوزستان )،(از ترکیب تعداد کتابهای ترجمه شده-به کل جمعیت استان خوزستان) شاخص ها ساخته شده اند. در محور توان آموزشی رتبۀ استان خوزستان در بین ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۸۵ رتبۀ ۷ در سال ۱۳۸۹ رتبۀ ۱۸ در سال ۱۳۹۲رتبۀ ۲۶ قرار دارد.
۳- محور سوم فضای آموزشی: که (از ترکیب تعداد کتابخانه ها- به جمعیت استان)،(از ترکیب تعداد مراکز  فرهنگی- به جمعیت استان خوزستان)، (از ترکیب تعداد کتاب های موجود مراکز فرهنگی و هنری کانون پروزش فکری – به جمعیت استان خوزستان)،(از ترکیب تعداد مراکز ثابت سازمان آموزشی فنی و حرفه ای – به جمعیت استان خوزستان) شاخص ها ساخته شده اند. در محور فضای آموزشی رتبۀ استان خوزستان در بین ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۸۵ در رتبۀ ۱۵ در سال ۱۳۸۹ در رتبۀ ۱۶ و در سال  1392 در رتبۀ ۱۶ قرار دارد.
۴- محور چهارم دانش آموزان: (از ترکیب تعداد دانش آموزان- به جمعیت استان خوزستان)، (تعداد آموزش دیدگان سازمان فنی و حرفه ای – به جمعیت استان خوزستان) شاخص ها ساخته شده اند. در محور دانش آموزان رتبۀ استان خوزستان در بین ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۸۵ در رتبۀ ۷  در سال ۱۳۸۹ در رتبۀ ۷ و در سال ۱۳۹۲ در رتبۀ ۹ قرار دارد.  
۵- محور پنجم نیروی انسانی: (از ترکیب تعداد کارکنان آموزشی – به جمعیت استان خوزستان)، (از ترکیب تعداد کارکنان دفتری و اداری – به جمعیت استان خوزستان) شاخص ها ساخته شده اند. که در محور نیروی انسانی رتبۀ استان خوزستان در بین ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۸۵ در رتبۀ ۲۶و در سال ۱۳۸۹ در رتبۀ ۲۳در سال ۱۳۹۲ رتبۀ ۱۹ قرار گرفته است.
طبق نتایج بدست آمده آموزش پرورش استان خوزستان در مدت زمان ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ فعالیت بسیار ضعیفی نسبت به جمعیت استان از خودنشان داده است که این ویژگی نشان سیر نزولی استان از نظر شاخص‌های آموزشی که در بالا اشاره شد در مقایسه با سایر استانها در سطح آموزش و پرورش را شاهد هستیم، که نیازمند است به مسئولین استان خوزستان به خصوص مسئولین حوزه آموزش و پرورش استان که تا فرصت دیگری یا نسلی دیگری از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از دست نرود چارۀ برای وضعیت آموزشی در سطح استان انجام دهید.
***منابع استفاده شده سالنامه های آماری سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۹، ۱۳۹۲ از مرکز آمار استفاده شده است.  

*کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران 

می فایل