اخبار مهم
Home / فرهنگ و هنر / اصغر فرهادی: داود رشیدی نماد احترام به دیگران بود

اصغر فرهادی: داود رشیدی نماد احترام به دیگران بود


اصغر فرهادی کارگردان فیلم فروشنده به یاد داود رشیدی یادداشتی را نوشت.

می فایل